Antique Kazak Fakhralou Prayer Rug
3’9″ x 4’5″, RN#tr26157 1

Antique Kazak Fakhralou Prayer Rug3'9" x 4'5", RN#tr26157